Disegni di pattern vettoriali senza soluzione di continuità Curlicue